Nieuws & updates

Nieuws en updates over de nieuwbouw Jan ter Gouwweg Naarden

Nieuwsbrief April 2023

Woensdag 22 maart 2023 verliep de termijn voor het indienen van beroep tegen de voor de ontwikkeling van de woningen afgegeven omgevingsvergunning. Helaas is er beroep aangetekend bij de rechtbank en zal er om deze reden nog niet met de verkoop/verhuur van de woningen worden gestart.

Zodra wij meer beeld hebben over het verloop van de procedure bij de rechtbank zullen wij u nader informeren. Verwachting is na de zomervakantie.

8 Februari 2023

UITSPRAAK COLLEGE B&W

Op 8 februari 2023 heeft het college van burgemeesters en wethouders (B&W) uitspraak gedaan inzake de bezwaren. Deze uitspraak is positief uitgevallen. Wel zullen we (beperkte) aanpassingen doen aan het plan waarover wij u in de volgende nieuwsbrief zullen informeren.

Tegen deze uitspraak is bezwaar mogelijk. Eind maart 2023 verwachten wij u dan ook verder te kunnen informeren.

We hopen natuurlijk dat verder geen bezwaar wordt gemaakt, zodat we kort daarna kunnen starten met de verkoopfase (verhuurfase volgt later) en mensen gelukkig kunnen maken met een nieuwe woning. Nog even afwachten dus, bedankt voor jullie geduld.

25 Maart 2022

OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND

Vrijdag 25 Maart 2022 is door de gemeente Gooise Meren de omgevingsvergunning verleend. Op deze vergunning is een bezwaarperiode van 6 weken van toepassing.

17 Januari 2022

Vergunning & start verkoop

De gemeente heeft, naar aanleiding van de door haar gevraagde aanvullende informatie, aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag. De start verkoop zal daardoor naar verwachting in Q2 2022 zijn. Tot die tijd kunnen geïnteresseerden zich inschrijven via de website. U wordt te zijner tijd verder geïnformeerd over het verkoopproces & procedure.

18 september 2021

Nieuwe situatie

Meer informatie kunt u lezen in onze nieuwsbrief van september

18 september 2021

Nieuwe plattegronden koopwoningen

Voor alle koopwoningen zijn nu nieuwe plattegronden beschikbaar

22 AUGUSTUS 2021

Verlenging 'ik doe mee'

Om iedereen de kans te geven deel te nemen aan het 'ik doe mee' proces hebben we de inschrijftermijn verlengd tot 6 oktober 2021. Omgeef, een adviesbureau voor co-creatie en het ontwikkelen van openbare ruimten, gaat dit verzorgen.

3 Augustus 2021

Omgevingsaanvraag 36 woningen

Op 3 Augustus 2021 hebben wij de documenten verstuurd aan de gemeente Gooisemeren voor de omgevingsaanvraag (bouwvergunning) van de 36 woningen.

9 juli 2021

360 drone view

Bekijk op de pagina ´interactief´ de prachtige drone beelden met het laatste concept ontwerp.

9 juli 2021

Nieuwe concept visuals koopwoningen

9 Juli

Nieuwe concept visuals huurwoningen

1 JULI 2021

Nieuwe stappen procedure

Naast stap 1, 2 en 3 zijn nu ook de vervolgstappen 4 tot en met 10 ingevuld bij 'Procedure'.

8 Juni 2021

WhatsApp

Vanaf vandaag zijn we ook bereikbaar via het WhatsApp nummer 06 28 24 88 67. We proberen uw vragen binnen 24 uur te beantwoorden.

6 juni 2021

Funda

Vanaf 6 juni 2021 kunt u de prachtige nieuwbouw woningen ook vinden op Funda bij de sectie koop.

1 Juni 2021

Denk en doe mee!

Wil je (kinderen) samen met ons meedenken en meewerken aan sport, spelen en verblijven meldt je dan nu aan via ikdoemee@tergouwnaarden.nl

27 Mei 2021

Onderzoeken

De komende tijd worden diverse onderzoeken op locatie uitgevoerd voor de voorbereiding van de ontwikkeling. De meeste onderzoeken hebben geen invloed op de mogelijkheid om de tijdelijke speelplaats te blijven gebruiken.

27 mei 2021

Informatie fase

We zijn gestart met de eerste fase van van het nieuwbouw project Jan ter Gouw; de informatie fase. Bent u geïnteresseerd in een nieuwbouw woning meld u dan nu aan.