FAQ - Veelgestelde vragen & antwoorden

FASE 1. INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

V1 Kan ik als toekomstig koper of huurder nog meedenken over bepaalde onderwerpen?
A1 Ja zeker. U kunt deelnemen aan het 'Doe Mee' proces voor de inrichting van spelen en recreëren. U kunt inschrijven op de pagina 'Doe mee!' (deelname niet meer mogelijk - proces afgerond)

V2 Hoeveel woningen worden er gebouwd?
A2 Het gaat in totaal om 36 woningen: 12 betaalbare huurwoningen, 12 middeldure huurwoningen en 12 koopwoningen

V3 Wat worden de prijzen van de koopwoningen?
A3 Voor de koopwoningen zijn nog geen definitieve prijzen bekend.

V4 Wanneer wordt er gestart met de bouw en wanneer worden de woningen opgeleverd?
A4 Zie home pagina

V5 Kan ik al een optie nemen op 1 van de huizen?
A5 In de voorverkoop fase is dat nog niet mogelijk.

V6 Zijn er al brochures beschikbaar?
A6 Als het project in voorbereiding is, dus voorafgaand aan de verkoop, is alle relevante en meest actuele informatie via de website beschikbaar.

V7 Worden de woningen gebouw met verzekering van Woningborg?
A7 Ja. dit biedt kopers bescherming tegen risico's van bijvoorbeeld faillissement van de aannemer.

V8 Wie verkoopt de woningen in het project?
A8 Het verkoopteam wordt nog bepaald.

V9 Van wie koop ik de woning?
A9 De woningen worden door de ontwikkelaar, FH Projecten, verkocht.

V10 Wat betekent koopsomindicatie?
A10 Bij een project dat nog in ontwikkeling is, zijn de koopsommen nog niet definitief vastgesteld. Om je toch een goede indicatie te geven wat de woningen gaan kosten werken we met een koopsomindicatie. Het is dus mogelijk dat de uiteindelijke verkoopprijzen afwijken van de eerder afgegeven koopsomindicatie

V11 Waar en hoe kan ik me inschrijven en blijf ik op de hoogte van het project?
A11 Je kunt je op deze website inschrijven als belangstellende. Per digitale nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen en je ontvangt bericht zodra de verkoop van het project gestart.

V12 Wat betekent V.O.N. (Vrij Op Naam)
A142 Vrij op naam betekent dat de wettelijk te maken kosten zijn inbegrepen bij de koopsom. Het betreft de BTW of overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de overdracht. De kosten voor het afsluiten van de hypotheek (het advies, de notariskosten voor de hypotheekakte en de inschrijving daarvan in het kadaster) zijn niet inbegrepen.

V13 Komen er ook huurwoningen in het woningaanbod?
A13 Er komen 12 huurwoningen in de betaalbare huursfeer en 12 woningen in de middeldure huur categorie.

V14 Wat worden de huurprijzen van de 12 middeldure huurwoningen?
A14 De huur bedraagt ongeveer € 975 per maand (excl. o.a. service kosten / prijspeil 2022).

V15 Kan ik een betaalbare huurwoning huren?
A15 Nee, de verhuur van de betaalbare huurwoningen wordt door de woningbouwcorporatie geregeld. U kunt zich wel aanmelden voor de 12 midden huur woningen.

V16 Kan ik mijn auto voor de deur en/of dichtbij mijn huis parkeren?
A16 Ja, voor de deur en/of in parkeerhoven en/of op eigen terrein. Ook bezoekers kunnen hier parkeren.

V17 Wat is een ‘optie’ op een bouwnummer?
A17 Een optie is de periode dat de woning exclusief voor jou is gereserveerd. In deze periode kun je jouw vragen stellen en word je in de gelegenheid gesteld de woning aan te kopen.

V18 Kan ik een optie nemen op een woning?
A18 Dat kan op dit moment nog niet.

V19 Welk energielabel hebben de te realiseren woningen?
A19 Alle nieuwbouwwoningen hebben energielabel A, dit is het meest gunstige label en staat voor een duurzame en energiezuinige woning.

V20 Hebben de woningen een tuin?
A20 De grondgebonden woningen en de middeldure huurwoningen hebben een eigen tuin. De ligging en de afmetingen verschillen per woning.

V21 Zijn er mogelijkheden om de woning naar eigen wens aan te passen of in te delen?
A21 Er zijn, binnen de regelgeving, mogelijkheden om de woning aan te passen naar eigen wens

V22 Moet ik nog rekening houden met extra kosten die ik moet betalen als ik een woning koop?
A22 Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van je woning en eventueel de tuin.

V23 Kan ik ook bieden op de koopwoning op de website van www.mijnhuisverkoopikzelf.nl ?
A23 Nee, dit is niet het geval. Helaas kan deze externe functionaliteit niet verwijderd worden.

V24 Is de keuken inbegrepen bij de nieuwbouw koopwoningen?
A24 Nee de keuken is niet inbegrepen maar wel de wateraansluiting, afvoer riolering en een aantal stopcontacten. Ervaring is dat 9 op de 10 kopers een eigen keuze maakt voor een keuken en geen standaard keuken wil in dit segment.

V25 Komen er ook steigers in het plan?
A25 Hierover zijn wij in overleg met de betreffende instanties.

V26 Is een zelfbewoningsplicht van toepassing?
A26 De gemeente heeft aangegeven voor de 12 koopwoningen een zelfbewoningsplicht te wensen. Dit houdt in dat kopers de gekochte woning niet mogen kopen om te verhuren, maar deze zelf dienen te bewonen. De gedachte hierbij is om in de huidige markt voorrang te geven aan woningzoekenden en niet aan woningbeleggers. Deze regeling wordt de komende periode verder uitgewerkt.

V27 Hoe gaan de woningen eruit zien? Zijn er al afbeeldingen beschikbaar?
A27 Regelmatig komen er nieuwe concept afbeeldingen van de koopwoningen.

FASE 2. VERKOOP

V1 Wanneer ga je betalen? Wat zijn de betaaltermijnen?
A1 De eerste betaling is bij levering van de grond bij de notaris. Hierna zal de bouw van de woning in termijnen door de aannemer worden gefactureerd.

V2 Kan ik een elektrische laadpaal voor mijn auto kopen of aanleggen?
A2 Die mogelijkheid bestaat indien gewenst. Voor elke koopwoning wordt waarschijnlijk een loze leiding aangelegd, zodat de koper kan besluiten een laadpaal bij de woning te willen aanleggen.

V3 Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn wensen tijdens de bouw worden meegenomen?
A3 Het is belangrijk om als koper goed van te voren na te denken over waar je bijvoorbeeld een keuken, badkamer, spotjes en andere zaken wil hebben. Zaken die (te) laat worden ingebracht leiden helaas vaak tot (onnodig) meerwerk.

V4 Wat houdt Koop- Aannemingsovereenkomst in ?
A4 De koper sluit een koopovereenkomst voor de koop van de grond met FH Projecten BV en een aanneemovereenkomst met de aannemer. De aannemer bouwt je woning en is ook je contractpartij tijdens de bouw.

V5 Heb ik na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ook nog een bedenktijd?
A5 Ja, vanaf het moment dat je de door beide partijen ondertekende koop- en aannemingsovereenkomst hebt ontvangen, heb je een bedenktijd van één kalenderweek

V6 Er wordt gebouwd onder Woningborg garantie. Kan ik de overeenkomst met de aannemer nog aanpassen?
A6 De overeenkomst(en) zoals U kunt vinden op de Woningborg pagina kunnen niet aangepast worden. De overeenkomsten zijn opgesteld om de rechten & belangen van de kopers zoveel als mogelijk te beschermen. https://www.woningborg.nl/particuliere-koper/certificering/downloads/downloads-nieuwbouw/

V7 Kan ik nog een extra uitbouw aan de achterzijde of dakkapel bestellen?
A7 Als ontwikkelaar hebben wij ervoor gekozen om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden tot volume en vierkante meter vergroting. De genoemde opties zijn daarom al in het plan verwerkt voor een optimale situatie.

FASE 3. REALISATIE

V1 Hoe rijdt het bouwverkeer naar de locatie?
A1 Dat is afhankelijk van in welke fase er gebouwd wordt. Deze informatie komt beschikbaar na het verkrijgen van de omgevingsvergunning van de gemeente. Wel zal het altijd zo zijn dat er zo min mogelijk autokilometers over de weg worden gemaakt en dat er rekening gehouden wordt met flora en fauna én uiteraard met het veroorzaken van zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

V2 Is er overlast te verwachten van de bouw?
A2 Waarschijnlijk wel. We doen er alles aan om de overlast tot een minimum te reduceren, maar dat neemt niet weg dat er toch enige hinder zal ontstaan. Als je hinder ondervindt tijdens de bouw, kun je contact opnemen met de aannemer die aan het bouwen is.

V3 Wat zijn werkbare dagen?
A4 Hier vindt u tekst en uitleg

FASE 4. OPLEVERING & OVERDRACHT