Bouwupdate

Op deze pagina houden wij U op de hoogte van de voortgang en werkzaamheden van de ontwikkeling tijdens de bouwfase en daarvoor. Heeft u na het lezen nog vragen dan kunt u contact opnemen via het Whatsapp nummer 06 28 24 88 67 of per email info@tergouwnaarden.nl. Tijdens de bouwfase zal de aannemer het aanspreekpunt worden.

19 April 2022

Inmeten percelen

Binnenkort worden op locatie de woningen en andere objecten ingemeten. Dit is onder andere nodig voor het kadaster.

Snoeien bomen

Update 20 jan 22 - Vandaag worden de laatste bomen aan de vaart gesnoeid en werkzaamheden beƫindigd.

19 jan 22 - Vandaag wordt een start gemaakt met het snoeien van de bomen aan de waterzijde. De platanen aan de Jan ter Gouw weg zullen niet gesnoeid worden. Voor het snoeien van de bomen langs de vaart is geen vergunning nodig en wordt uitgevoerd buiten het broedseizoen.